EF-820E 樓層控制器

                                                                       


 
 • 直接經由Ethernet執行人員與樓層資料的傳送
 • 採低功耗高效能微控器,支持寬溫(-40℃~+85℃)
 • 具備看門狗裝置,當程序異常時會自動重置系統
 • 具有高速串列記憶體 EEPROM,資料不受斷電影響
 • 具有真實時鐘 RTC(Real-Time Clock)
 • 通訊界面:具Ethernet , CAN , RS485, LIN
 • 控制器除一般安裝於電梯頂上外因安全考量可安裝於電梯機房中
 • 控制器連接讀頭可選LIN界面,距離可達200公尺
 • 每個控制器最多可控制48個樓層
 • 具備LED指示電源、程序、通訊及狀態
 • 可接受手機NFC感應當門禁卡
 • 假日參數設定,設備及人員週排程時段表設定