MB-128E 信箱控制網路主機

                                                                       


 
  • 採低功耗高效能微控器,支持寬溫(-40℃~+85℃)
  • 具備看門狗裝置,當程序異常時會自動重置系統
  • 具有高速串列記憶體 EEPROM,資料不受斷電影響
  • 具有真實時鐘 RTC(Real-Time Clock)
  • 通訊界面:具Ethernet , CAN , RS485, LIN
  • 最多可連接8 EM-16控制128 組信箱
  • 具有監視箱體破壞輸入接點
  • 具掛號信件與包裹語音通知
  • 具備LED指示電源、程序、通訊及狀態
  • 可接受手機NFC感應當門禁卡